Votepia Casino
       Home
  Online Blackjack
  Play Roulette
  Casino Articles
  Baccarat Online
  Poker Games
  Slots Casino
  Resources
  Contact Us
Bottom
     Top Casinos


online gambling
 

 Blackjack Tips
Seperator

I dag viljeg dele med degnoen tips og tanker om Blackjack. Denneartikkelenvilværemestgunstig for begynnelsenog mid-level Blackjack spillerne.

TrykkOpptil Single Deck

Hvis du gårrundt casino i Las Vegas, vil du leggemerketil at de flesteav blackjack spill erskoen spill. Noen ganger ser du dobbelt-deck Blackjack ognoen ganger-sjelden-vil du se rimelige single-deck spill.

Her eretviktig tips. Hvis du spiller $ 15 hendenepådobbel-dekkellersko Blackjack ogdeter $ 25 per hånd single-dekkspilletåpen, tenkepå å trykkeoppoggåtil det. Du vilværei en myebedresituasjonogøkningenkanværeoverkommelig for deg>>casino på norsk.

Selvfølgelig, hvis du spiller $ 5 hender, ville $ 25 bli for mye.

Single Deck erikkeenkeltdekk

Ikkebliforvirretmellom single-deck Blackjack i den virkeligeverdenog single-deck blackjack på online kasino. De erikkedetsamme-ikkeenganginærheten.

Når du spiller online, er at enkeltdekkspilletstokkesetterhverhånd. Du fåraldri en lese på en kortstokk, og du vilalltidspille "tilfeldig". I etekte casino, kan du fånoenhenderutavhverenkeltdekk. Detteviltillatedeg å få en følelse for dekket, husker detsomerigjenogspille et bedre spill.

Mensdeter en forskjellmellomenkelt-ogdobbel-dekk spill pånettet, bare husk at den elektroniskeversjonerikkeblir spilt påsammemåtesomderesvirkeligeverdenmotstykke.

Ikkejage Win

Deterteoretiskmulig for deg å tapt 1000 hender med Blackjack på rad. Ikkeblisugd inn iprogresjonlinje med betting.

Med andreord, ikketrykk dine spill bare fordi du hartapt, og du føler at du er "grunn" for å vinne. Detfungererikkepå den måten. Du måspille smart ogkonsekvent å vinnepå blackjack pålangsikt.

Detfinnesutallige Blackjack systemer der utesomerbyggetpåprogresjonkjedene. En vanlig en er 1-2-4-8-16-32-64.Dettebetyr at hvis du mister den førsteinnsatsen, satser du to enheter. Mister den innsatsog du spiller fire enheterneste gang-ogsåvidere.

Detteer den bestemåten å miste en formueraskt. Plus, hvorforville du satse 64 enheter for å vinne en enhet?Jeghåper du kan se dumheti alt dette.

Deterikke å si at du ikkekangjøre mini-progresjonerog ha detgøy. Kanskjenoesåntsom 1-1-3. Bare ikkebli for nøtter. Holde en balansemellom å prøve å vinnepengerog ha detgøy.

Blackjack, som de flestecasinospill, erveldigmoro å spille, men detkanværesværtfrustrerende. Ikkegidegselvethjerteinfarktved å blifangetoppivillog gal progresjonkjedene. Hold degtil dine våpen, lærespillet, ogspille for å ha detgøy. Du vilikke bare nytedegselv, men du får en myebedresjansetil å bringehjemnoen gratis penger.